Her Sektördeki şirketin ihtiyaçları farklıdır. Paket program olarak ortaya sürülen yazılımların ihtiyaçları tam olarak karşılaması beklenemez. Hazır yazılımlar birçok işletme tarafından denenmiş, başarısı kanıtlanmış olsa bile her zaman işletme bünyesi ile uyuşmayabiliyor. Bu da beraberinde sıkıntılar ve zorlukları getirebiliyor. Buda ister istemez firmaları başka arayışlara içerisine itiyor.

Bu yüzden birçok firma kendilerine özgü, mevcut donanımları, işletim sistemleri ve iş süreçleri ile uyumlu, eğitim süreçleri ve kapasite olarak kendi kullanım düzeylerine uygun gelecek için öngördükleri genişleme potansiyelini karşılayabilecek, Geliştirilebilir Uygun Maliyetli Özel Yazılım Çözümlerini tercih etmektedirler.

Özel yazılım çözümleri farklı platformlarda tasarlanarak ihtiyaçlara tam cevap verebilecek şekilde oluşturulabilirler, özel yazılım çözümleri günümüzde web uygulaması veya client-server mimarisinde bir Windows uygulaması olarak geliştirilmektedir, Özel yazılım çözümleri İhtiyaçlara göre ilgili donanım gereçleri ile birlikte bir sistem çözümü olarak tasarlanabilirler.

İhtiyaç duyduğunuz yazılımları sisteminizin kurulu olduğu platform üzerinde sorunsuz olarak hizmet verecek şekilde geliştiriyoruz. Bu konuda uygun yöntem ve araçları belirleyip sektörel tecrübemizle birleştirerek, beklentilerinizi mümkün olan maksimum kademede karşılıyoruz.

Biz Toros Yazılım olarak, Gerekli analizleri yapıyor, iş akışlarını planlıyor, tasarımları ve çözümleri gerçekleştiriyoruz. Böylece sizin programa uyum sağlamanız değil, programın sizin taleplerinize uyması sağlıyoruz. Bunu tamamen firmanın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve firma yetkilileri ile birebir yapılan diyaloglar sonucunda yapılan projelendirme ile gerçekleştiriyoruz.

Özel yazılım gereksinimleri ve farklı bilişim çözümleri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.